• Առաքում և վերադարձ  Առաքում և Վերադարձ
  1. Ապրանքը 14-օրյա ժամկետում ենթակա է վերադարձման այն դեպքում, եթե այն նոր վիճակում է, չի վնասվել և գտնվում է բնօրինակ փաթեթավորմամբ:
  2. Ընկերությունն իրավունք ունի հրաժարվելու ապրանքն ընդունել 14 օրվա ընթացքում, եթե ապրանքը Գնորդի կողմից վերադարձվում է վնասված կամ առանց բնօրինակ փաթեթավորման:
  3. Ընկերությունն իրավունք ունի հրաժարվելու ապրանքն ընդունել 14 օրվա ընթացքում, եթե չի ներկայացվել ՀԴՄ կտրոնը և հաշիվ-ապրանքագիրը (երկուսն էլ պարտադիր):
  4. 14-օրյա ժամկետից հետո ապրանքը չի կարող ետ վերադարձվել:
  5. Ապրանքի ետ վերադարձի դեպքում դեպի Ընկերություն փոխադրման ծախսերը կատարվում են Օգտատիրոջ կողմից և նրա հաշվին:
  6. Ընկերությունը վերադարձի դեպքում ապրանքի փոխադրման պարտավորություն չունի:
  7. Այդուհանդերձ, եթե ապրանքը վերադարձնելու Ձեր ցանկությունը պայմանավորված է նրա որակական հատկանիշներով, Դուք կարող եք մեր առաքչի օգնությամբ փոխարինել տվյալ ապրանքը մեկ ուրիշով:

  8. Նույնը վերաբերում է նաև այն դեպքերին, երբ Դուք սխալմամբ նույն ապրանքախմբին պատկանող, բայց այլ ապրանքանիշի ապրանք եք պատվիրել և ցանկանում եք փոխարինել այն Ձեր նախընտրածով: Այսպիսի դեպքերում Ձեզանից գանձվում է միայն ապրանքների գների տարբերությունը` առկայության դեպքում, իսկ առաքման լրացուցիչ գումար չի գանձվում:
  9. Ընկերությունն ազատվում է պատասխանատվությունից իր ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ հետաձգված կատարելու համար, եթե դա պայմանավորված է մեր վերահսկողությունից դուրս գտնվող պատճառներով:

    

   Եթե սույն պայմաններից որևէ մեկը լիազոր մարմնի կողմից ճանաչվում է անվավեր, անօրինական կամ անկիրառելի, այդ պայմանը կանջատվի մնացած պայմաններից, որոնք կշարունակեն վավեր համարվել:

  Հետադարձ կապ
  ք․ Երևան, Մոսկովյան փ․ 21, ք․ Երևան,Սայաթ-Նովա փ․ 14 ք․ Երևան, Տիգրան Պետրոսյան փ․ 33/2 artisbagfactory@yandex.ru +374 095 751100 Բաց է 10։00 - 21։00
  DEVELOPMENT BY VIPSTUDIO